Privacyverklaring

In verband met de nieuwe privacywetgeving welke 25 mei 2018 ingaat willen wij je hierbij laten weten dat we een aantal wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid en onze algemene voorwaarden.

Wat verandert er? We vertellen je iets uitgebreider over de manieren waarop we je gegevens gebruiken en welke rechten je daarbij hebt. Dit doen we naar aanleiding van nieuwe privacywetgeving: nieuwe Europese privacywetgeving

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

3MENSionaal kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt of mogelijk gebruik gaat maken van de diensten van 3MENSionaal, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan 3MENSionaal verstrekt hebt. 3MENSionaal kan de volgende persoonsgegevens verwerken; voor –en achternaam, contactgegevens, BIG registratie en gegevens welke je hebt opgenomen in je CV en/of op je LinkedIn profiel, referenties/getuigschriften/diploma’s welke je met ons gedeeld hebt. Daarnaast verzamelen wij gegevens over je beschikbaarheid. Indien wij een overeenkomst hebben gesloten zullen wij eveneens gegevens verzamelen m.b.t. verlof en gewerkte uren.

3MENSionaal verwerkt deze gegevens om contact met je te kunnen opnemen, de aangeboden diensten zo goed mogelijk op je wensen af te kunnen stemmen en een overeenkomst met je te kunnen sluiten. We hebben een legitiem belang in het gebruiken van informatie op deze manier. Het is fundamenteel voor de soort diensten die wij aanbieden. Hierdoor kunnen wij onze huidige dienstverlening blijven uitoefenen zoals we beloofd hebben om dat te doen; oprecht, persoonlijk en verbindend staat daarbij centraal. Dit is in ons beider belang.

Van opdrachtgevers die ons benaderen voor onze dienstverlening kan 3MENSionaal de volgende gegevens bewaren; contactgegevens, functie –en naam contactpersonen. We gebruiken deze gegevens om bij geschikte kandidaten contact op te kunnen nemen en om begeleiding te bieden gedurende een opdracht.

Bewaartermijn

3MENSionaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens zijn verzameld. Tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht van 7 jaar). Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

3MENSionaal verstrekt je persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst en de desbetreffende organisatie(s) waar je via ons werkzaam bent, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Algemeen

Natuurlijk heb je ook een eigen keuze met betrekking tot de gegevens die we van jou hebben. Neem gerust contact met ons op via info@3mensionaal.nl als je:

  • Toegang wenst te hebben tot de gegevens die wij van jou hebben
  • Je gegevens graag wilt laten verbeteren of verwijderen

3MENSionaal zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op je verzoek reageren. Graag verzoeken indienen vanuit een mailadres welke bij ons bekend is, dit om eventueel misbruik tegen te gaan.

3MENSionaal neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik en/of onbevoegde toegang tegen te gaan. Zowel de website als het CRM systeem van 3MENSionaal worden gebruikt vanuit een veilige omgeving om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen zullen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik neem dan graag contact op met:

3MENSionaal
IJburglaan 632e
1087CE Amersterdam
KvK: 65598032

Marije Meintjens: 06-57711905

Mireille Lettinga: 06-41210021

Email: info@3mensionaal.nl

© 2018, 3MENSionaal, april 2018, alle rechten voorbehouden.

 

 

 

 

Contact

Mireille Lettinga
06-41210021

Marije Meintjens
06-57711905

info@3mensionaal.nl

Adres

IJburglaan 632e
1087 CE Amsterdam

KVK: 65598032 / 73096644